Aan de slag met
outplacement

Groepsoutplacement

Groepsoutplacement

Het groepsoutplacementtraject van Enroute kent een flexibele en doelgerichte benadering. Het traject kenmerkt zich enerzijds als een collectief traject wanneer het gaat om het trainen in kleine groepjes (bijvoorbeeld bij een sollicitatietraining) en anderzijds als individueel als het gaat om de directe toeleiding (bijvoorbeeld middels jobunting) naar geschikt werk.

Aanvang traject - intakegesprek

De aftrap van het outplacementtraject vangt aan met een persoonlijk intakegesprek. Deze eerste kennismaking met de werknemer betreft een verkennend gesprek om een juiste inschatting te maken van zijn of haar kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Op verzoek van de werkgevers kunnen de bevindingen in een verslag uiteen worden gezet.

Groepsbijeenkomsten - trainen en leren

Na de intake wordt een start gemaakt met de groepsbijeenkomsten. De inhoud en frequentie van de groepstrainingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte, groepssamenstelling (bijv. laag of hoog opgeleid of jong of oud) en de maximale trajectduur. De groepsbijeenkomsten hebben als doel om de werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de sollicitatieactiviteiten. Dit kan door werknemers inzicht te geven in hun capaciteiten, kwaliteiten en arbeidsmogelijkheden maar ook door hen te trainen op vaardigheden (solliciteren, presenteren, netwerken etc.). De groepsbijeenkomsten worden als intensieve workshops aangeboden om elkaar te stimuleren in het proactief benaderen van de arbeidsmarkt.

Na de groepstrainingen worden de werknemers individueel verder begeleid en vinden er tussentijdse voortgangsbijeenkomsten plaats waar werknemers hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen stimuleren in de nog te nemen sollicitatieactiviteiten.

Individuele begeleiding - coachen en bemiddelen

Tijdens de persoonlijke begeleiding van de werknemer ligt het accent op de directe bemiddeling naar werk. Tijdens de zogenaamde jobhunting wordt iedere werknemer individueel gecoacht en bemiddeld naar werk. De persoonlijk consulent toont enthousiasme en is actiegericht en stelt geschikte vacatures aan de werknemer voor (onder meer via ons eigen vacaturesysteem). In deze fase is het van belang dat de consulent goed te bereiken is en snel kan reageren op hulpvragen. Bij uitnodigingen van sollicitatiegesprekken kan een afspraak snel gepland worden om deze goed voor te bereiden. Naast het aanbieden van gepubliceerde vacatures (via ons eigen vacaturesysteem) gaat de coach ook op zoek naar verborgen vacatures en staat de jobhunting centraal.

"Met veel enthousiasme en een actiegerichte aanpak geef ik cliënten inzicht in hun loopbaanwensen en bied ik ze concrete en reële stappen aan om weer met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan"

Arnaud Hoppes, Outplacement consulent
Wilt u meer informatie?

Wilt u weten hoe Enroute haar groepsoutplacement trajecten in vorm geeft?
Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Diensten
Werkwijze
Wet Werk en Zekerheid
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo