WWZ - Transitievergoeding

In 2015 is er veel verandert op het gebied van arbeidsrecht. Dat heeft alles te maken met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Een maatregel in de WWZ is de introductie van de transitievergoeding. Lees hier meer over de transitievergoeding bij ontslag.

Inzetten transitievergoeding

Een belangrijk doel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het vergroten van de werkzekerheid van mensen. Vanuit deze visie is binnen de WWZ een transitievergoeding bij ontslag geïntroduceerd. Elke medewerker die minimaal 2 jaar in dienst is en ontslag krijgt (of geen contractverlenging) heeft recht op een transitievergoeding.  U kunt de transitievergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding (outplacement) bij de overstap naar een andere baan.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. De vergoeding is maximaal € 76.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 76.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. De transitievergoeding is wettelijk verplicht als het ontslag plaatsvindt via UWV of kantonrechter. De vergoeding geldt ook als tijdelijke contracten van minimaal twee jaar op initiatief van de werkgever niet worden verlengd.

Heeft uw werkgever tijdens uw dienstverband kosten gemaakt om uw bredere inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. U moet hiermee instemmen. 

Rekentool Transitievergoeding

Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? De rijksoverheid heeft een rekentool ontwikkeld. Onderstaand treft u de link aan voor de rekentool.

  1. Voor werknemers: transitievergoeding - rekentool
  2. Voor werkgevers: transitievergoeding - rekentool


Loonbelasting bij transitievergoeding

De transitievergoeding wordt door de belastingdienst als een vorm van loon gezien. De werkgever moet volgens de geldende regels loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden op het loon.

Wilt u meer informatie?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Diensten
Werkwijze
Wet Werk en Zekerheid
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo