WWZ - Veranderingen in het WW-recht

In 2015 is er veel verandert op het gebied van arbeidsrecht. Dat heeft alles te maken met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. De belangrijkste veranderingen in het WW-recht treft u onderstaand aan.

Bent u geheel of gedeeltelijk werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? U dient dan rekening te houden met de nieuwe aanpassingen WW wetgeving. Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

 1. Maximale duur wordt korter

  Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden (voorheen maximaal 38 maanden).

 2. Aanpassing opbouw WW-rechten

  Ook is de opbouw van WW-rechten aangepast. U ontvangt nu over de eerste 10 jaar van uw arbeidsverleden voor elk gewerkt jaar 1 maand WW. Daarna ontvangt u voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

 3. Berekening hoogte WW-uitkering

  Vanaf 1 juli 2015 wordt de hoogte van een WW-uitkering gebaseerd op een nieuwe dagloon-berekening. Het dagloon wordt berekend over een zogenaamde referteperiode van één jaar. Het totale inkomen in deze referte periode wordt gedeeld door 261. Heeft u in 1 of meer maanden binnen dit jaar niet gewerkt? Het gevolg is dat de WW-uitkering  dan fors lager kan uitvallen. Inmiddels heeft minister Asscher in een brief geschreven dat hij het nieuwe dagloonbesluit per 1 januari 2017 wil terug draaien.

 4. Inkomensverrekening

  De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering. De regeling geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.

 5. Passende arbeid

  Het 1e half jaar mag u zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna wordt alle arbeid passend. Eerder was dit na 1 jaar. Dit betekent dat u na 6 maanden ook op andere functies moet solliciteren. Ook als het niveau of salaris lager is. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

 6. Betaling WW-uitkering

  U krijgt de WW-uitkering per kalendermaand uitbetaald. De betaling van de WW-uitkering gebeurt na afloop van de kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend. U doet dit middels een inkomstenopgave. Had u geen inkomsten in de afgelopen maand? Dan geeft u dit ook door. U krijgt alleen betaald als het UWV een inkomstenopgave heeft ontvangen.

 7. Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

  Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder zijn, hoefden tot 2016 niet meer te solliciteren. Sinds 1 januari 2016 is deze leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd min 1 jaar.
Wilt u meer informatie?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Diensten
Werkwijze
Wet Werk en Zekerheid
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo