Groepsoutplacement Haarlem

Bij groepsoutplacement wordt individuele begeleiding gecombineerd met groepsgewijze activiteiten, zoals trainingen en workshops. Het traject kenmerkt zich enerzijds als een gezamenlijk traject als het gaat om het aanleren van vaardigheden (bijvoorbeeld het leren solliciteren) en anderzijds als persoonlijk als het gaat om de directe bemiddeling (bijvoorbeeld middels jobunting) naar nieuwe passende werkomgeving.

Start outplacementtraject - Intakegesprek

De start van het outplacementtraject vangt aan met een intakegesprek met de werknemer. Deze kennismaking betreft een oriënterend gesprek om een inschatting te maken van de kansen en mogelijkheden van de werknemer op de (reguliere) arbeidsmarkt.

Groepsbijeenkomsten – Workshops

Na het intakegesprek start men met de groepsbijeenkomsten. De inhoud en frequentie van de groepsbijeenkomsten (workshops) worden zoveel mogelijk afgestemd op de groepssamenstelling (bijv. laag of hoog opgeleid of jong of oud) en de gewenste maximale trajectduur. De groepsbijeenkomsten hebben als doel om de werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de te verrichten sollicitatieactiviteiten. Dit kan door werknemers inzicht te geven in bijvoorbeeld hun reeds aanwezige capaciteiten en kwaliteiten maar ook door hen te trainen op vaardigheden en competenties zoals het solliciteren op vacatures, presenteren op een sollicitatiegesprek of het opdoen van netwerkcontacten. De groepsbijeenkomsten worden als workshops aangeboden zodat de werknemers elkaar kunnen stimuleren in het proactief benaderen van de arbeidsmarkt.
 
Na de groepstrainingen worden de werknemers individueel verder begeleid en vinden er tussentijdse voortgangsbijeenkomsten plaats waar werknemers hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen stimuleren in de nog te nemen sollicitatieactiviteiten.


Persoonlijke begeleiding – Bemiddeling naar werk

Bij de persoonlijke begeleiding van de werknemer ligt het accent op de directe bemiddeling naar geschikt werk. Tijdens deze bemiddeling (jobhunting) wordt iedere werknemer individueel bemiddelt naar werk. De persoonlijke consulent toont enthousiasme en is actiegericht en stelt geschikte vacatures aan de werknemer voor (met ondersteuning van ons eigen vacaturesysteem). In deze eind fase is het van belang dat de consulent goed te bereiken is en snel kan reageren op hulpvragen. Bij uitnodigingen van sollicitatiegesprekken kan een afspraak snel gepland worden om deze goed voor te bereiden. Naast het aanbieden van gepubliceerde vacatures gaat de consulent ook zelf actief op zoek naar verborgen vacatures en staat de jobhunting centraal.


Meer informatie:

Wilt u weten meer weten over de groepsoutplacement trajecten van Enroute in Haarlem? Neem dan contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Bekijk ook onze andere diensten
Over Enroute Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2018 Enroute BV