WWZ - Het nieuwe ontslagrecht

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is gefaseerd ingegaan. Sinds 1 juli 2015 zijn veel wijzigingen doorgevoerd, terwijl de meeste wijzigingen van de WW per 1 januari 2016 zijn ingaan. De WWZ is bedoeld om het ontslagrecht te vereenvoudigen. Onderstaand treft u de belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht aan.

Ontslagroute

Voordat u ontslag krijgt, controleert UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet de preventieve toets. UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor het ontslag en of herplaatsing nog mogelijk is. Sinds 1 juli 2015 is de ontslagroute afhankelijk van de reden voor ontslag.

Ontslag via UWV:

  1. ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid;
  2. bedrijfseconomisch ontslag. De preventieve toets kan ook worden uitgevoerd door een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige cao-commissie.

Ontslag via kantonrechter:

  1. Ontslag om alle andere redenen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of vanwege onvoldoende functioneren.

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt nog steeds samen met uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen het ontslag onderling overeen onder bepaalde afspraken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele vergoeding voor ontslag. U heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd mag u schriftelijk terugkomen op het ontslag. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Uw werkgever moet u in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktijd wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u een bedenktijd van 21 dagen.

Transitievergoeding

Een nieuwe maatregel is ook de introductie van de transitievergoeding. Vaste en tijdelijke werknemers krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. De werknemer moet 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Meer informatie lees u op deze pagina.

Wilt u meer informatie?

Bel me terug Gratis offerte

Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV
Diensten
Werkwijze
Wet Werk en Zekerheid
Artikelen
Contact
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo